Det ständiga lärandet är en av R2Ms viktigaste processer. Vi måste hela tiden utvecklas i en riktning som fungerar på marknaden, som vi som jobbar på bolaget brinner för och som gör att vi långsiktigt kan leverera på våra erbjudanden inom APIer, devops och frontend.

På vår senaste konferens hölls en diskussion bland alla anställda om hur vi kan bli ännu bättre på lärande och en av de frågor som kom upp var att vi borde samordna lärandet inom företaget. Vi har därför valt att tillsätta en Chief Learning Officer (CLO) vars ansvar är att ha en helhetsbild av lärandet i organisationen samt en bild av vart vi är på väg kompetensmässigt. CLO ska säkerställa att vi har ett aktivt lärande, t ex genom att vi har en ständigt aktiv kompetenspuls som är riktad åt rätt håll samt att det finns rutiner och processer för att dokumentera och kommunicera runt vårt lärande.

Vi har valt att ge Anders Fréden rollen som CLO. Anders har jobbat på R2M i 7 år, både som konsult och som konsultchef och har under det senaste åren varit aktivt engagerad i vår kompetenspuls, bland annat genom att organisera R2M Academy som gick av stapeln på vår årliga höstkonferens och genom att själv blogga, hålla utbildningar och kompetenskvällar. Anders har ett starkt engagemang runt lärande, något som bland annat visas av hans djupa kompetens inom systemarkitektur.