Vad får man om man blandar härliga kollegor, snö, skotrar, affärsutveckling, bastu, lärande och snöskor? Jo, då får man R2Ms vinterkonferens på Brändö konferens utanför Luleå.

Vi träffades förra helgen i ett fantastiskt vinterlandskap för att tillsammans utveckla vårt bolag. Temat för årets konferens var molneffektivitet: Hur kan vi som organisation utvecklas för att hjälpa våra kunder bli molneffektiva?

Vi tror att en stor del av den systemutveckling som är vårt huvudfokus kommer flytta ut i molnet under de närmaste åren, antingen till det publika molnet eller till privata moln av olika slag. Under helgen diskuterade vi hur det här påverkar vår utveckling som bolag och vad vi måste lära oss för framtiden.

R2M har alltid investerat mycket i kompetensutveckling och lärande men vi är övertygade om att det är nödvändigt för oss att satsa ännu mer för att hålla oss aktuella på marknaden där den tekniska utvecklingen går otroligt snabbt. Därför lanserades under helgen R2M Academy, vår utökade satsning på kompetensutveckling och lärande. Med R2M Academy som tillägg till våra tidigare insatser spenderar vi numer en dag per månad på lärande och blir därmed marknadsledande!

Vi ägnade tid åt att tillsammans utforma innehåll och former för det första tillfället för R2M Academy som kommer gå av stapeln den 17e maj.

Under helgen workshoppade vi dessutom runt vad som gör R2M till den fantastiska arbetsplats som det är och vad som utmärker oss. Vi fick ihop ett word-cloud som beskriver oss som bolag och som vi kommer ha som utgångspunkt för att bli bättre på att prata om vilka vi är.