Axel, den första SHS-noden helt baserad på öppen källkod, är nu certifierad av SHS-rådet.
R2M har, på uppdrag av Inera, under senaste året utvecklat en SHS-nod, Axel, som är baserad fullt ut på öppen källkod. Axel är en del i R2Ms satsning på öppen källkod och öppna system.
Det första användningsfallet för Axel är tjänsten Mina Intyg som binder ihop landsting och privata vårdgivare med Försäkringskassan och flera olika försäkringsbolag.
Vi är mycket stolta över att äntligen få klart den första helt öppna SHS-noden på den svenska marknaden. Det öppna synsätt som är grunden för Axel har möjlighet att revolutionera sättet man kommunicerar med svenska myndigheter och kommuner. Hela tanken är att komponenter utvecklade på en myndighet ska kunna återanvändas av andra, för att i slutänden spara stora pengar åt den statliga fövaltningen samtidigt som innovationen i nya tjänster till medborgarna kan drivas på.
SHS (Spridnings- och Hämtningssystem) är ett koncept för säkert och pålitligt utbyte av information mellan offentliga organisationer. Informationsutbytet är standardiserat vilket innebär att samma teknik används vare sig mottagaren är ett internt verksamhetssystem eller en annan myndighet. Specifikationerna togs fram av Skatteverket och Försäkringskassan samt Statskontoret som genomförde upphandlingen. Specifikationerna förvaltas numera av Försäkringskassan.
All kod finns att ladda ner på: https://code.google.com/p/inera-axel/