R2M rekryterar inom .Net!

R2M och team Columbia har idag fått tillskott då Alexander Åhl börjar hos oss. Alexander är systemutvecklare inom främst .Net och kommer närmast från Knowit. Från och med imorgon sitter han hos Svenska Kraftnät i ett av våra team. Vi förutspår en lysande framtid tillsammans!

Läs mer

Is product X worth building?

Is product X worth building? Lock everyone in the same room for two days and let’s find out! Introduction Working for a software development consulting firm, we often get the question “How much would it cost to build product X?” The customer wants to understand if this is a product idea worth investing in. If

Läs mer

Tillökningen fortsätter

Förra veckan började Maria Savela hos oss. Maria eller Mia som hon brukar kalla sig var med i Holland så flera av er har redan haft möjligheten att hälsa och snacka lite. Mia kommer tidigare från IBM och sitter nu på Kronofogden. Mia är ett grymt tillskott till familjen. Här har vi verkligen någon som

Läs mer

Vi har fått en ny kollega allesammans!

Jag har det stora nöjet att informera er allesammans att vi har fått utökning till vårt härliga gäng. I måndags så fick Matthias Björner den senaste titeln av R2M:s nyaste tillskott. Matthias är .NET utvecklare/arkitekt som tidigare kommer från Avega där han senast höll på med större transformeringar och Cloud migreringar på Grant Thornton. Matthias

Läs mer

R2M vinner ramavtalsupphandling med SKL Kommentus

R2M är en av de åtta leverantörer som  kommer teckna ramavtal med SKL Kommentus för IT-konsulttjänster. R2M kommer, efter att ha fått högsta möjliga utvärderingspoäng, nu att teckna ramavtal med SKL Kommentus för IT-konsulttjänster. Ramavtalet ger möjlighet att leverera både konsulter och åtaganden inom en mängd olika kompetensområden från verksamhetsutveckling och strategi till arkitektur, systemutveckling

Läs mer

R2M Academy on tour – Dag 3

Söndag och dags att åka hem igen. Vi började morgonen med en avslutande keynote där vi summerade konferensen tillsammans. Magnus pratade även om vad vi ska göra under hösten för att nå våra gemensamma mål för bolaget. Det handlar övergripande om att vi ska arbeta mycket med lärande och skapa förutsättningar för att vi ska

Läs mer