blackboard

Även jättarna anpassar sig till IT-världens nya öppenhet

Att just Microsoft skulle gå över till öppen källkod var nog det sista IT-världen trodde för bara tio år sedan. ”Open Source” var något som tiotusentals fristående utvecklare höll på med hemma på kammaren och delade fritt med varandra, utan vinstintresse.

Samtidigt gjorde de kommersiella IT-företagen allt för att hålla sin kod hemlig, för att ha något eget och unikt att sälja på programvarumarknaden. Många lyckades strålande, inte minst Microsoft med operativsystemet Windows och Office-paketet. Vilket som bekant gjorde grundaren Bill Gates rikast i världen.

Men sedan dess har det hänt saker. De fria utvecklarna har samlat sig kring gemensamma standarder och plattformar, främst operativsystemet Linux. Tillsammans har de utvecklat en enorm mängd kod som är öppen och fri att använda och vidareutveckla. På det sättet har de lyckats springa ifrån IT-jättarnas instängda utvecklingsavdelningar.

IT-världens 80/20-regel

Men det har också funnits behov av att samla, strukturera och ”produktifiera” de öppna kodlösningarna. Här har IT-företaget Red Hat blivit ett gemensamt nav och synonymt med produkter och utvecklingsplattformar inom öppen källkod.

Man brukar ibland prata om IT-världens 80/20-regel, där åttio procent av all befintlig IT numera är standard, då alla använder i stort sett samma verktyg och teknologi. Där tjänar man på öppen, gemensam utveckling. Varför lägga egna värdefulla resurser på att utveckla standardlösningar?

Det är alltså på utveckling av de återstående 20 procenten som pengarna finns att hämta – det som är företagens ”egen” teknologi och som ger produktfördelar och skapar konkurrenskraft. Det är här de egna kvalificerade utvecklingsresurserna ska sättas in.

Samtidigt behöver man förstås hitta nya sätt att förbättra de övriga åttio procenten; de befintliga, icke-unika IT-systemen. Och det gör man så mycket bättre med öppen källkod. Smidiga utvecklingsmetoder och en fri global kodbas ger i de flesta fall bättre lösningar än någon enskild programvaruleverantör.

Det fria globala kodbiblioteket

Särskilt när det gäller att knyta ihop befintliga system och nya lösningar (tänk molntjänster, mobilitet, social business och Internet of Things) är Open Source ett naturligt val. Med tillgång till det globala, fria kodbiblioteket och färdiga mjukvaruplattformar kommer man igång snabbt och kan utveckla, testa, kvalitetssäkra och implementera effektivt, med aktivt deltagande av både utvecklare och IT-ansvariga.

Paradoxalt nog har den öppna källkoden öppnat upp nya vägar till ökade intäkter för de tidigare så ”hemliga” mjukvaruföretagen. Genom att göra sina program tillgängliga och själva entusiastiskt delta i det globala utbytet av kunskap och kod, får man ju fram allt bättre och mer lönsamma produkter. Och Bill Gates är säkert glad för det, om det även fortsättningsvis gör honom rikast i världen.

Red Hat: Amerikanskt och globalt IT-företag, ledande på att skapa och licensiera ut programvara baserad på öppen källkod som är tillgänglig för fri vidareutveckling.

Utvecklingsmetod: DevOps är en uppsättning processer och metoder för kollektiv utveckling, testning, kvalitetssäkring och implementering av kodlösningar inom Open Source.

Utvecklingsplattform: Red Hat JBoss Fuse är en ledande “integrationsmotor” för utveckling av kod och mjukvara som knyter ihop IT-applikationer och processer inom och mellan organisationer, lokalt eller i molnet.

Partnerskapet Microsoft – Red Hat: Handlar i dagsläget i huvudsak om molntjänster, där Microsoft är en av de ledande leverantörerna med sin molnplattform Azure – numera med just Linux som fullvärdigt val av operativsystem. De båda företagen har också tillsammans lanserat utvecklingslösningar för applikationer inom publika och privata moln, liksom en gemensam supportorganisation.