Azure API-Management

Azure API-Management

tisdag, 4 april, 2017
17:00 - 18:30

Om evenemanget

Välkommen till en kompetenskväll om API Management i Azure tillsammans med Jimmy Redling.

Vi kommer gå igenom en tjänst i Azure som heter API Management. Den hanterar API Gateways, hantering av säkerhet, dokumentation och annan funktionalitet som underlättar för utvecklare att snabbt komma igång med ett API.

Kvällen börjar med att vi sätter upp ett API i Azure för att sedan hantera det i API Management.