Integration på öppen källkod - #1 Camel / Spring [+ Boot]

Integration på öppen källkod – #1 Camel / Spring [+ Boot]

tisdag, 13 februari, 2018
11:30 - 13:00

Om evenemanget

Under februari och mars kommer vi ha en serie utbildningstillfällen om integration på öppen källkod. Innehållet baserar sig på den kurs vi höll för Högskolan i Gävles personal under december 2017. Kursen omfattar intoduktion till Spring Boot via klassisk Sping, implementation av tjänster mha CXF och Camel, en översikt av EIP och JMS/ActiveMQ. Allt detta knyts sedan ihop i en CI/CD pipeline som körs på Docker och hanteras av Rancher.

Innehåll del #1:
Camel / Spring [+ Boot]
Björn Frantzén går igenom grunderna i Spring, Spring Boot och Camel.

Innehåll del #2:
JMS / EIP
Anders Fredén går igenom EIP och visar några exempel med JMS / ActiveMQ baserat på innehållet i del #1.

Innehåll del #3:
Docker / Rancher
Joakim Anell visar hur man tar lösningarna från del #1 och #2 och knyter ihop säcken i en CI/CD pipeline med Docker och Rancher.