Stockholm AWS MeetUp - Summit Special: AI, Machine Learning and more

Stockholm AWS MeetUp – Summit Special: AI, Machine Learning and more

onsdag, 16 maj, 2018
17:30 - 21:00

Om evenemanget

Den 16 maj är det dags för AWS Summit Stockholm på Stockholmsmässan. AWS Summit är ett kostnadsfritt event och ett jättebra tillfälle att lära sig mer om cloud, och då såklart främst AWS. På kvällen har vi MeetUp hos oss tillsammans med Stockholm AWS för fortsatt kunskapsutbyte och lärande!

Anmälan görs här!

Kvällens upplägg direkt urklippt från MeetUp-sidan

17:30 Food and drinks
18:00 Welcome
18:10 Building a custom image classification application

Julien Simon, Principal Evangelist AI/ML – AWS, will talk about how to
use the image classification built-in algo in SageMaker, fine-tuning with a different data set, training, deploying, invoking the SageMaker endpoint through a public API implemented with Chalice (API Gateway + Lambda).

18:55 Showcase of AWS AI Services

Tara E. Walker, Technical Evangelist – AWS, will showcase AWS AI services showing an application using Rekognition, Translate, Polly and a ChatBot using Lex.

19:40 TBA
~ 20:00 Mingle