Wires

Organisationsförändringar största utmaningen

Integration mellan olika IT-system – som är en förutsättning för all agil IT-utveckling – innebar tidigare direkta kopplingar mellan varje system. När antalet integrationer ökar blir dock resultatet en svåröverskådlig ”spagetti” . Ett virrvarr av kablar som inte bara är svårare och dyrare att underhålla – det blir även svårare att utveckla systemen.

Inom offentlig sektor gäller detta såväl interna informationssystem som informationsflödet mellan olika myndigheter. Genom att flytta all integration från respektive delsystem till ett gemensamt mellanliggande ”integrationslager” underlättas allt detta avsevärt.

Steg 1: En hållbar strategi

Under senare tid har flera svenska myndigheter börjat utmana integrations-spagettin på allvar, och investerat i nya, öppna integrationsplattformar. Och det handlar inte enbart om teknik. Den första utmaningen är att, vanligtvis med stöd av extern expertis, utveckla en hållbar integrationsstrategi och anpassa organisation, teknik och arbetssätt därefter.

Den andra utmaningen, som kan vara nog så krävande, är att fortsätta arbeta inom de fastlagda ramarna över tid. Vilket redan från början förutsätter en tydlig fördelning av både ansvar och mandat.

Pensionsmyndigheten har redan kommit långt

Redan för ett par år sedan genomförde den svenska Pensionsmyndigheten ett omfattande projekt för integration mellan olika administrativa system och även med system inom andra myndigheter. Totalt handlade det om drygt 50 system och några hundra olika integrationer. Denna strategi innebar de facto att man valde bort traditionella affärssystem.

Den stora utmaningen var enligt en tidigare publicerad artikel i Computer Sweden/CS Jobb inte tekniken i sig, utan de organisatoriska förändringar som krävdes. En viktig del av projektet var därför att etablera ett internt kompetenscenter för hantering och samordning av alla integrationsfrågor.

Luftfartsverket får ny integrationsplattform

Luftfartsverket (LFV) etablerar under våren/sommaren en helt ny integrationsplattform med tillhörande integrationsförvaltning.  Denna ska stödja integrationer inom såväl operativ som administrativ IT-miljö och ingår som en förutsättning i LFVs framtida IT-strategi.

Leveransen kommer att innefatta etablering av ny integrationsplattform, API-hantering och etablering av ett internt kompetenscentrum för all integration. Målet är ett mer strukturerat arbetssätt för utveckling, förvaltning och dokumentation. En viktig del av detta är livscykelhantering av sina integrationer och API-tjänster.

Från spagetti till kvalitetssäkrad struktur

Båda exemplen ovan bygger i hög grad på mer effektiva processer och organisation.. Lösningarna bygger dessutom på öppen källkod, som via global kunskapsdelning ständigt för utvecklingen framåt. För att även säkerställa den tillförlitlighet och de prestanda som krävs inom tunga myndigheter, har denna fria skaparkraft här kompletterats med Red Hats kvalitetssäkring.

Läs mer: R2M tecknar avtal med Luftfartsverket gällande ny integrationsplattform på öppen källkod