Framtidens utvecklare är polyglott

två legogubbar tittar fram under en tanget på ett tangentbord

I effektivitetens anda har många yrkesgrupper tvingats utöka sina respektive expertisområden för att hålla sig attraktiva på marknaden. Om vi blickar tillbaka på IT-branschen och hur olika roller och yrken har påverkats av teknikutvecklingen tror jag att rollen som utvecklare är nästa man till rakning. 

En förändrad verklighet skapar nya yrkesroller

Projektledare måste idag ha mer kunskap om t.ex. teknik, kravinsamling, testning och systemdesign. Likaså måste de som för länge sedan kallades programmerare idag fylla en större kostym i form av utvecklare där det även ställs allt högre krav på systemdesign, arkitektur, infrastruktur, testning, kravtolkning etc. Sedan molnteknologier tog fart och blev allmänt accepterat, till och med bland storbankerna, har den klassiska rollen infrastrukturtekniker påverkats avsevärt. Det är dock inte bara molntekniker som har påverkat utan även det som vi idag kallar DevOps. Det har gjort att dessa personer idag behöver arbeta mer och mer med utvecklarnära uppgifter som att ta fram automatiserade lösningar för verifiering och distribution av containrar och funktionspaket. Antalet personer som faktiskt skruvar in en ny hårdvaruserver i ett rackskåp har minskat drastisk då behovet konsoliderats till några få platser där molnleverantörerna har sina fysiska maskiner (jo för det behövs ju fortfarande fysiska maskiner i slutändan).

Beställare vill ha funktionalitet

Jag tycker mig kunna se på marknaden att funktionalitet som tjänst efterfrågas i allt högre omfattning. Då menar jag inte i den klassiska bemärkelsen i form av allehanda molntjänster som implementerar ett visst Use Case (t.ex. CRM, dokumenthantering, ekonomisystem etc.) utan att de som är beställare av en funktionalitet vill ha just en nytta. Hur denna nytta uppnås i form av tekniker eller om det är lokalt eller i molnet är oviktigt. Det viktiga är att kunna utföra det man har tänkt sig och få IT-stöd för det. Det är här så kallad grå-IT uppstår. Detta innebär att beställaren går ut på stan och handlar när den egna IT-organisationen inte mäktar med att leverera allt som verksamheten vill ha. Det som händer är att man ofta får in nya tekniker vilket ökar förvaltningsbördan kraftigt för den redan hårt belastade IT-avdelningen. Det blir en ond cirkel eftersom det då blir ännu svårare att möta verksamhetens krav och önskemål. Till slut står man med en ofantligt stor “teknisk skuld” och det enda man gör är att släcka bränder och jaga sedan länge försvunna leverantörer av alla dessa system.

Slit och släng är inget problem

Jag tror att det är svårt att skydda sig mot detta på ett effektivt sätt, t.ex. genom att sätta upp regler och bestämmelser inom organisationen, det kommer att hända i alla fall. Vad vi istället borde göra är att bejaka detta fenomen och välkomna det in i systemlandskapet! Det finns en massa mönster som hanterar mycket av problematiken kring detta. Ett exempel är att vi alltid ska bygga så små komponenter med så smalt funktionsområde som möjligt vilket leder till att utvecklingen blir billig, dvs. det går relativt snabbt att utveckla och det är inte speciellt tungrott att underhålla. Om behovet förändras för verksamheten får vi helt enkelt slänga bort den gamla lösningen och bygga en ny som stämmer med verkligheten. Slit och släng är inte ett problem i vår bransch, vi använder inga naturresurser för att bygga ett nytt datorprogram –det enda som krävs är lite kreativitet, kunskap och den redan befintliga maskinen det körs på samt lite elektricitet. 

Samverkan och interaktion mellan flera språk

Allt det här leder ju också till att valet av programmeringsspråk görs på helt andra grunder än vad som gällde när jag gjorde valet. Då handlade det mycket om vad som gällde på arbetsplatsen för tillfället eller vad som var i ropet på marknaden. Marknaden kommer nog att ha ett och annat att säga till om även i fortsättningen men jag tror att det kommer bli en mycket mer ärlig konkurrens framåt där funktionalitet och effektivitet har större betydelse och att allt fler utvecklare kan, inte bara ett, utan ett antal språk och där språken har allt mer stöd för att samvara och integrera. I framtiden kommer det inte handla om .Net-utvecklare eller Javautvecklare, det kommer att handla om hur pass mycket polyglott man är.

Dela:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Relaterade inlägg ↓

2018 ritat med ljus
Malin Molin Hamrebjörk

Årsresumé 2018

Året börjar närma sig sitt slut och det känns som ett ypperligt tillfälle att summera

Lämna en kommentar