Kontinuitet och personliga relationer – A och O för effektiv förvaltning

Vi har plockat det bästa ur modern metodik och utvecklat vårt eget ramverk för effektiv systemutveckling; AIM (Analyse, Implement, Maintain). AIM täcker hela processen från analys till genomförande och förvaltning. I tidigare publicerade blogginlägg har vi kikat på Analyse och Implement. Nu har turen kommit till Maintain.

När vi åtar oss ett förvaltningsuppdrag har vi ofta jobbat med analys och implementation för kunden i tidigare stadier. Det är en bra väg in i leveransen då vi kan ta ansvar hela vägen och bygga in kvalitet redan från början. Eftersom det ofta är samma personer som varit med från start har vi god förståelse och insyn i projektet och kan snabbt komma igång med effektiv förvaltning.

”Consulting on a tap” – resurser efter behov

I våra förvaltningsuppdrag använder vi våra flexibla solutionsteam. Genom denna lösning kan vi snabbt anpassa resurserna efter de olika behov som uppstår. Ofta sitter ett antal personer väldigt länge hos samma kund och tar ansvar för att fasa in nya kompetenser i projektet så att leveransen flyter på oavbrutet. Den här kontinuiteten i arbetet och de personliga och långsiktiga kundrelationerna är väldigt uppskattade av våra kunder. Ett bra exempel på detta är vårt uppdrag för Svensk Kärnbränslehantering där vi i nära samarbete med kunden tagit helhetsansvar för förvaltningen och har haft flera konsulter på plats ända sedan start.

Det viktiga korridorsnacket

Många företag väljer i dag billiga förvaltningsorganisationer från exempelvis Indien. De är tekniskt mycket skickliga men den personliga relationen och den djupa förståelsen för kundens verksamhet finns förstås inte där. I våra uppdrag sitter vi ofta på plats ute hos kunden minst en dag i veckan. Det är ett bra sätt att komma nära kunden, knyta kontakter och snappa upp det viktiga ”korridorsnacket”.

Långsiktighet skapar förståelse

Långsiktiga uppdrag skapar god förståelse för kundens behov och visioner. Ofta får vi nya uppdrag av samma kund där vi börjar från start med Analyse. Vår kund Skatteverket har vi till exempel jobbat med i över 20 år nu! Det ser vi som ett bra kvitto på att AIM är en framgångsrik arbetsmetod!

Fem framgångsfaktorer för effektiv förvaltning:

  • Team som tar ansvar hela vägen från analys till implementation och förvaltning.
  • Hög kontinuitet med flera nyckelpersoner på plats under lång tid.
  • Flexibla team med möjlighet att snabbt anpassa resurser efter behov.
  • Personliga relationer och nära samarbete.
  • Långsiktiga samarbeten.

Dela:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Relaterade inlägg ↓

Thomas Näslund

Samspelta team – en förutsättning för effektiv implementation

Vi har plockat det bästa ur modern metodik och skapat vårt eget ramverk för effektiv systemutveckling; AIM (Analyse, Implement, Maintain). AIM täcker hela processen från analys till genomförande och förvaltning. Här tittar vi lite närmare på hur vi jobbar inom Implement.

Lämna en kommentar