Michael Medin och Magnus Kling höll igår en meetup om nästa generations integrationsplattformar. Hur påverkas vi som integratörer av de förändringar som sker på marknaden, både ur ett verksamhetsperspektiv och ett tekniskt perspektiv. Det blev spännande diskussioner med alla engagerade deltagare.