Computer Sweden  uppmärksammar idag en av R2Ms senaste leveranser inom offentlig sektor. Under senare halvan av 2014 genomförde R2M tillsammans med pensionsmyndigheten ett plattformsbyte där man gick från Mule till RedHat JBoss Fuse. Man arbetade igenom såväl teknik som verksamhetsprocesser och satte upp ett kompetenscenter i form av ett ICC för att livscykelhantera myndighetens integrationer.