Nya affärsmöjligheter och fina siffror under årets första halva

två personer framför en whiteboard

Efter en intensiv vår och sommar som starkt präglats av pandemin, kan vi nu jämföra vår utveckling som bolag under första halvåret 2020 mot andra aktörer på marknaden. Cinode har i sin blogg gjort en intressant sammanställning av rapporterna för andra kvartalet för alla publika IT-konsultbolag (https://cinode.com/blogg/rapporter/2020-q2/).

Vi har haft en kraftig omsättningsökning under första halvåret 2020. Med en omsättning på ca 111M ökade vi med 20 % jämfört med föregående år. Vi har också ökat kraftigt på resultatsidan jämfört med föregående år. Vår omsättningsökning lägger oss i topp i jämförelsen med andra bolag och vi har gjort den helt organiskt! Att vi även har en förbättrad marginal jämfört med samma period förra året är ett styrkebesked för oss som organisation då två tredjedelar av jämförelsebolagen har sänkt sin rörelsemarginal.

Den viktigaste orsaken till våra fina siffror är en stark tillväxt inom offentlig sektor. När vissa kunder inom privat sektor har bromsat in har vi kunnat hitta affärerna inom myndigheter istället. Våra framgångar med ramavtal, framför allt mot Kammarkollegiet, har gett oss en mängd affärsmöjligheter där vi under våren har landat ett antal nya affärer både inom Consulting och inom Connect. Vi har också jobbat hårt på att kontrollera våra kostnader under det senaste halvåret och har dragit ner en del på vår overheadorganisation, något som gör att vi går starka framåt nu när ekonomin börjar ta fart igen.

Nu ser vi med tillförsikt framåt. Kolla in jobb.r2m.se om du vill vara en del av framgångsresan!

Dela:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Fler nyheter ↓