Jag tror att kunskap mår bäst när den är fritt tillgänglig och frodas när den kan delas med andra. På samma sätt bör även de system som hjälper till att hålla ordning på utbildningar vara fria och kunna delas. Det är min starka uppfattning att öppenhet och delaktighet leder till nya innovationer och idéer, därför vill jag dela med mig av något som vi på R2M har arbetat med under det senaste året.

Svenska universitet är bland det öppnaste som finns. Det enda som krävs för att börja studera är att du har de kunskapskrav som ställs. Du behöver inte ha mycket pengar eller fina kontakter för att kunna komma in. Givetvis är det så att kraven blir hårdare på de mer populära utbildningarna men det är aldrig krav på samhällsstatus, släktband eller finansiell kapacitet.

Inom universitetsvärlden använder man sedan länge ett system som heter Ladok. I nuläget håller man på att uppgradera systemet till ”Ladok 3” som skiljer sig ganska markant mot det gamla. Tidigare kunde man ställa frågor direkt mot den underliggande databasen medan man i det nya systemet får notifieringar via Atom Feeds och kan då ställa frågor via REST-anrop.
Det är många elever som studerar vid våra universitet och högskolor varje år så det blir en relativt stor mängd data att hålla reda på. Dessutom har man ständigt en utmaning under terminsstarter då allt skall hända samtidigt. Nya studenter skall registreras och utbildningar skall skapas. Förutom detta så förväntar sig alla studenter ett visst utbud av tjänster där man skall komma åt att bearbeta allt sitt data, helst utan väntetid. Detta sker idag i olika system och webbapplikationer som är integrerade med Ladok. Ofta har detta handlat om direktintegrationer mellan de olika systemen vilket leder till väldigt mycket arbete och många komponenter som behöver uppdateras vid uppgraderingar av det här slaget. I flera fall har man även köpt in molntjänster för att t.ex. hantera bibliotekskort eller liknande. I det fallet blir det inte helt enkelt eftersom man då behöver förmå den externa leverantören att ändra hur deras system integrerar mot Ladok.
För att lösa problematiken valde vi att använda ett antal integrationsmönster (EIP) i kombination med öppna ramverk och öppna plattformar (bland annat Apache Camel och Apache ServiceMix/Spring Boot). Dessutom har vi byggt upp en bred kompetens i hur man arbetar med Ladok 3 i och med att vi nu har hjälpt tre olika lärosäten.

Vi kunde tidigt se en möjlighet i att skapa ett återanvändbart grundpaket som alla kan använda. Det består, förutom av integrationer, även av driftsmiljöer baserat på containerteknologi, hantering av alla dessa containrar med hjälp av Rancher och byggsystem med automatiserade byggen och driftsättningar.  För att citera en av beställarna på Örebro Universitet, Tommy Elmersson, när vi ställde frågan om vi fick publicera detta som öppen källkod: ”jag blir glad av att du ställer frågan, vi vill gärna dela med oss av detta till andra läroverk”.

I samtliga fall där vi har arbetat med integration mot Ladok3 har vi använt öppen källkodsprodukter som Apache ServiceMix eller Spring Boot och Apache Camel som integrationsramverk. Även CI/CD verktygen och serverkonfigurationerna hanteras med öppna produkter såsom Jenkins, Git, Docker och Rancher. Vi känner att öppen källkod passar helt rätt i denna öppna skolvärld och speciellt då dessa lösningar går att paketera och återanvändas både för utökning på befintliga skolor men även för nyutveckling i kommande projekt på andra läroverk.

Som sammanfattning vill jag säga att jag är mycket stolt över teamet här på R2M som har arbetat med detta. Tack Mikaela, Björn F, Kristoffer, Joakim och Björn N för en strålande insats! Det är ni som har gjort detta till verklighet och det här är något som verkligen kommer samhället och framförallt skolorna till gagn.

Vill du veta mer om projektet, eller är nyfiken på hur din organisation skulle kunna dra nytta av de öppna ramverk som vi använder oss av, är det bara att kontakta oss på www.r2m.se.