Drygt två månader har gått sedan vår senaste R2M Academy som då hölls i Noordwijk, Holland. Idag var det dags för vår nästa R2M Academy-dag som den här gången hölls på vårt eget kontor. Även den här gången varvades mer tech-fokuserade presentationer och labbar med presentationer och workshops kring vårt leveranserbjudande AIM.

Vår CLO Anders Fredén öppnade dagen med en opening keynote och därefter tog David Abramovicz över stafettpinnen för att prata om Lean Startup Machine. Lean Startup Machine är ett workshopkoncept vi använder för att hjälpa våra kunder vara mer agila och snabbare skapa värde för organisationen. David har tidigare även skrivit ett blogginlägg på ämnet som ni hittar här.

Därefter var det dags för vår första gästföreläsare, Julien Bisconti som höll en presentation om Service Mesh. Det blev flera intressanta diskussioner om allt ifrån likheter och skillnader med  service bus till containrar och kubernetes.

Innan lunch hann vi även med två parallella spår; en presentation av Chris Klug som pratade om ”SOLID – The Five Commandments of Good Software” och den första delen av tre workshops med David Abramowicz.

Under workshopssionerna körde vi en riktig Lean Startup Machine workshopgenomgång med ett verklighetstroget case. Några personer fick agera kundrepresentanter med både kravställningar och eventuella konflikter medan resterande fick agera facilatorer. Just idag testade vi dessutom att mobb-facilitera i femminuters-intervaller. Under första sessionen gick vi igenom steget ”Product Vision Board” med diskussioner kring användare, behov, produkt och affärsvärde. I session två gick vi igenom ett annat steg som kallas ”Design Studio” där vi i mindre grupper tog på oss UX-hatten och ritade upp hur vi tänker att slutprodukten skulle kunna se ut. Den tredje och sista delen som behandlades var ”User Story Map” där målet var att definiera en ”MVP – minimum viable product”.

Parallellt med workshop del ett och två fortsatte eftermiddagen bjuda på parallella spår. Först ”hantering av licenser” med Nick Pavel i det ena rummet och i det andra ”AIM Maintain och Solutions” med Linus Dahlin. Därefter följde två olika labbar: ”Tech LAB – Speech Translation i Azure” ledd av Joel Wahlund och ”Tech LAB – AWS Lambda” ledd av Simon Olander parallellt med del två och tre i workshop-serien. Till sist avslutade Magnus Kling dagen med en closing keynote.

För den nyfikna finns schema att titta på här!