På ett hotell, med en imponerande mängd kristallkronor, vid den nederländska kusten pågår just nu dag ett av R2M Academy on tour. Den oinvigde undrar kanske nu: vad är R2M Academy och vad är R2M Academy on tour? För att göra en lång historia någorlunda kort är R2M Academy en av våra senaste satsningar på kompetensutveckling. R2M har länge varit framstående vad gäller satsning på kompetensutveckling, det är en av våra främsta konkurrensfördelar. För en tid sedan började vi dock fundera på hur vi skulle kunna göra det bättre. Hur skulle vi kunna ta all den arbetstid som vi lägger på just kompetensutveckling och se till att den blir ännu bättre, både för oss som individer och för oss som företag?

Vi började prata värde och hur vi ska kunna använda tiden smartare för att utvecklas tillsammans. Resultatet blev dels en arbetsgrupp som arbetar kontinuerligt med att skapa förutsättningar för kompetensutveckling på R2M och dels ytterligare fyra arbetsdagar, öronmärkta för gemensam kompetensutveckling, utöver de fem arbetsdagar för individuell kompetensutveckling vi haft som baseline sedan tidigare. De fyra dagarna kallar vi R2M Academy.

Den här gången har R2M Academy tagit oss till Noordwijk i Holland. Här kommer vi bland annat ha presentationer och labbar med både externa och interna talare, vi kommer labba och vi kommer tillsammans arbeta för ett ännu starkare erbjudande gentemot våra kunder.

Stay tuned för mer info I textform. För bildmaterial kolla instagram!

Tot ziens!