Joakim Anell börjar som Java-utvecklare på R2M efter ett väl genomfört exemensarbete om mobila betalningar.
Som ett steg i att ytterligare stärka R2Ms leveransorganisation inom Java-utveckling anställer vi Joakim Anell.
Joakim har en nytagen examen inom datorteknik, inbyggda system och kommunikationssystem från KTH.