Inera

Elektroniska intyg banar vägen för effektivisering och ökat samarbete

Inera har drivit frågan om elektroniska intyg sedan 2009 på uppdrag av SKL. Det har utvecklats en ”palett” med tjänster som erbjuder en stor effektiviseringspotential inom intygsområdet. Idag är alla Sveriges landsting anslutna, och 18 av 21 landsting kommer under året integrera sina journalsystem med intygsapplikationen Webcert.  Det tillsammans skapar nya möjligheter för smidigare intygsutfärdande med högre kvalitet på intygen, ökade möjligheter att följa upp och förbättra sjukskrivningsprocessen och ge medborgare tillgång till sina intyg. Potentialen för fortsatt digitalisering av medicinska underlag är stor, något som inte bara ger effektivitetsvinster utan även ökar insynen från medborgare i vårdprocessen. Nu börjar det ta ordentlig fart!

Lena Furubacke, biträdande huvudprojektledare för arbetet inom Intygstjänster på Inera, presenterar projektet.

Myndigheten för delaktighet

Användardriven innovation hos en statlig myndighet

Myndigheten för delaktighet har som en av sina uppgifter att främja utveckling och innovation. Mestadels arbetar myndigheten till att främja innovation som görs av andra aktörer och i samverkan med flera aktörer. Med appen Kläder efter väder genomförde myndigheten ett eget exempel på vad innovation är: att utgå från behov och problem, göra nya saker och skapa värde och effekt. Myndigheten utgick i från en användares önskan och behov, arbetade med en grupp användare i framtagningen och skapade en enkel app ”för alla” som går att individanpassa. Appen Kläder efter väder stödjer användaren i att ta beslut om vad man ska ha för kläder innan man går ut. Ett flertal användare, arbetsterapeuter, illustratörer och programmerare har varit med om att ta fram ett så enkelt stöd som möjligt för ett konkret behov. Appen använder öppna data från SMHI, är anpassad till de tillgänglighetsfunktioner som olika mobilplattformer erbjuder, är licensierad så att vem som helst kan vidareutveckla appen och all källkod är öppen. Kläder efter väder finns där appar finns.

Monica Rydén, Oskar Jonsson och Mikael Holmgren arbetar med utveckling på Myndigheten för delaktighet.

Högskolan i Gävle

DevOps i Universitetsvärlden

Högskolan i Gävle har, liksom alla andra lärosäten i Sverige, ställts inför utmaningen att anpassa sig till den nya versionen av Ladok, den nationella databasen för student och utbildningsdata. I samband med detta såg de sin chans att modernisera utvecklingsarbetet inom organisationen. Detta gällde både teknikval och hur man jobbar med utveckling och livscykelhantering.

Inom ramen för detta projekt fokuserade man på att fullt ut automatisera processer för byggen, paketering och driftsättning. Allt detta gjordes med hjälp av Open Source-produkter.

Man kunde tydligt se vinsterna med detta arbetssätt i pilotprojektet och efter levererans har man därför påbörjat migrering av befintliga system och projekt in i den nya utvecklingsmiljön. Det fina är att man har fått bred förankring i organisationen, från utvecklingsteam till operations, och kommer därigenom att kunna njuta av äkta DevOps från och med nu. Man har dessutom valt att släppa hela lösningen som öppen källkod så att även andra kan ta del av den.

Fredrik Andersson, IT-avdelningen på Högskolan i Gävle.