Pricer

PPI – Product Positioning Improvement

Pricer erbjuder digitala detaljhandelslösningar såsom digital prissättning och dynamisk produktpositionering genom digitala prisetiketter. En viktig konkurrensfördel på marknaden är Pricers gedigna infrastruktur kring produkten. PPI-projektet syftade till att säkerställa att positioneringslösningen möter storskaliga kunders höga krav på skalbarhet och hanterbarhet vid stora kedjeutrullningar.

Pricers dynamiska produktpositioneringslösning gör det möjligt att positionera en artikel genom dess prisetikett och med hjälp av en karta snabbt hitta artikeln i butiken. Artiklarnas geopositioner beräknas automatiskt fram baserat på IR-kommunikationen mellan hyllkantsetiketterna och de optiska accesspunkterna. Kunskapen om artikelns position kan användas i en mängd olika sammanhang såsom guidning av kunder i butik, eller förbättra butiksprocesserna genom att hjälpa personalen att snabbt hitta rätt produktplacering.

Mål som realiserades genom projektet:
– Förenkla och automatisera installations- och underhållsförfarandet så att kunderna med minimal insats själva kan hantera positioneringslösningen.
– Säkerställa att produktplacering kvarstår som en relevant differentiator

Stockholms Universitet

Experimentellt nätcasino

Per Carlbrings forskargrupp på Institutionen för psykologi, Stockholms universitet, forskar om psykologiska inlärningsmekanismer vid hasardspelande. Målet är att bättre förstå varför vissa människor utvecklar ett tvångsmässigt spelande.

Utvecklingsprojektet syftade till att skapa ett nätbaserat och flexibelt experimentellt paradigm som för användaren påminner om spel på verkligt nätkasinon. Deltagare till nätexperimenten rekryteras via plattformen Amazon Mechanical Turk (AMT), mot vilket nätcasinot integrerats via API:er tillhandahållna av AMT. Detta tillvägagångssätt ger tillgång till ett stort, globalt urval av studiedeltagare och smidig datainsamling.

Nätcasinot har funktionalitet för att ändra parametrar som styr exempelvis ordning av olika spel, antal olika spelteman, storlek på insatser och vinster, sannolikheter för vinster, med mera. Detta ger forskarna stora möjlighet att skapa olika sorters experiment som ledtrådar till varför vissa människor blir spelberoende.