TUI

En framgångsrik digitaliseringsresa i en konservativ bransch

Flygbranschen är historiskt sett en mycket konservativ bransch styrd av regler och förordningar samt fackliga avtal. Många processer är traditionellt hanterade med epost och i vissa fall till och med fax. TUIfly Nordic har gjort resan från papper, faxar och epost till att bli 100% digitala i sin bokningsprocess av crewboende och transporter. Projektet har varit en sådan framgång i de nordiska länderna att TUI-gruppen valt att expandera bokningsverktyget till hela TUI-gruppen med start 2017.

Marcus Neuman har arbetat på TUI sedan 1995 i många olika roller, allt från reseledare i Grekland och i alperna till produktchef på Fritidsresor. Fokus har alltid varit att förenkla och automatisera flöden som inte är värdeskapande. Idag arbetar Marcus som IT Tech- och Team Lead på TUI Group med ansvar för TUIfly Nordic’s IT system.

KPA Pension

Att hantera nya affärskrav i pensionsvärlden

Som ett led i ett ständigt pågående förbättringsarbete, har KPA Pension skapat ett program för att på ett effektivt och kundvänligt sätt kunna tillgängliggöra ett nytt verktyg för arbetsgivarkunderna. Folksam IT fick uppdraget bygga en modern plattform baserat på ett agilt arbetssätt där nyutveckling och förvaltning kunde prioriteras mer jämbördigt från affärssidan. Under 2016 har samtliga 1,6 miljoner kunders premier flyttats till den nya lösningen samtidigt som man hanterat löpande pensionsutbetalningar till ca 100 000 pensionärer varje månad.

Jan Wallin arbetar som product owner för KPA Pensions satsning på att transformera och modernisera Arbetsgivaraffären. Jan kommer från affärssidan och har tidigare arbetat med kommunal tjänstepension i olika roller på SPP och CGI. Jan har sedan 2010 haft en ledande roll på KPA i att ta beslut om vilka förändringar som ska ske och vilka utvecklingsinsatser som ska genomföras för att stödja transformationen till den nya plattformen på bästa sätt och med kunden i fokus.

Carsmart

Från blankt papper till 100 MSEK/år, and beyond!

Carsmart grundades av Johan Hjälte 21 år gammal från föräldrarnas villa 2010 för att förenkla fordonsadministration. 2016 såldes sista delen av bolaget till KG Knutsson, som nu hanterar transaktioner för över 100 miljoner kronor per år. Just nu stundar en enorm tillväxtkurva då lasten på systemet väntas femdubblas. För att hantera den nya volymen så har R2M har anlitats för att bygga om systemet från grunden. Välkomna att lyssna till hur man tar en digital produktidé från blankt papper till robust molnlösning som kan hantera hundratals miljoner kronor!