En enhällig styrelse har beslutat att utse John Thorburn till ny VD för R2Meton AB. Förändringen träder i kraft omedelbart.

Styrelsen vill rikta ett varmt tack till avgående VD Max Olsson för hans stora insatser under R2M:s mångåriga resa från ett bolag på 15-20 personer till dagens nivå, samt hans bidrag till utarbetandet av R2M:s nuvarande vision. Max lämnar nu bolaget för att söka nya utmaningar.R2M är nu i ett läge då vi är rustade och har medvind för att kunna ta nästa steg mot visionen av ett bolag med ca 120 anställda, och detta är därför ett lämpligt tillfälle att göra ledarskiftet, som ett led i en ökad grad av delegerat ansvarstagande i organisationen och en möjlighet för att allt fler medarbetare ska få kunna utvecklas ännu längre, såväl VD och ledningsgrupp som enskilda konsulter och övriga medarbetare.

Visionen att R2M ska bli det självklara valet vid Sveriges mest affärskritiska integrationsprojekt kvarstår oförändrad liksom årets säljtema ”ett projekt i månaden” och årets företagsutvecklingstema ”Människan”.