R2Ms konsulter inom hälsovårdssegmentet håller intressant kompetenskväll om eHälsa.
eHälsa är ett område som kommer att se en otrolig utveckling framöver. Försörjningskvoten per individ kommer att öka dramatiskt under de närmaste 50 åren, vilket kommer att leda till nya krav på effektivitet och patientmedverkan i vården.

Den nya hälsovården, som måste utvecklas för att på ett kostnadseffektivt sätt kunna leverera framtidens vårdbehov, kommer att präglas av fyra trender:

  • Individen i centrum – egenvården kommer att öka i stor grad
  • Mobilitet – mer vård kommer att utföras utanför sjukhusens väggar
  • Automatisering – rutinsjukvård kommer att automatiseras
  • Big data – för att kunna automatisera vården krävs insamling av data och analys på en helt ny nivå jämfört med vad som görs idag
Det är tydligt vart utvecklingen är på väg, nu gäller det att positionera sig för att kunna leverera de tjänster som både sammhället och medborgarna kommer att behöva.