R2M har sedan mitten av april drivit ett projekt tillsammans med studenter från Kungliga Tekniska högskolan. Under 6 veckor ska studenterna tillsammans med R2M ta fram en mobilapplikation som samlar in sensordata.

9 stycken studenter från Kungliga Tekniska Högskolans civilingenjörsutbildning i Informationsteknik ska under 6 veckor, med R2Ms hjälp, ta fram en mobilapplikation som samlar in sensordata, d v s position, rörelser, ljusförhållanden etc som skickas vidare in till en central server.Studenterna som går fjärde terminen av sin femåriga utbildning genomför nu en kurs som går ut på att driva ett projekt i en grupp om 8-10 personer under 6 veckor. Studenterna fick två dagar på sig att själva hitta ett projekt, helst på ett riktigt företag, där de kunde genomföra sitt projektarbete. Slutleveransen för mobilapplikationen kommer ske under demonstrationsmässan på KTH-Forum den 13 maj.– Vi på R2M brinner för att se unga begåvningar utvecklas. Därför nappade jag direkt på iden när den driftiga projektledaren för gruppen, Jonas Modling, lyfte telefonluren och ringde till oss. För oss är det viktigt att vi ger unga studenter möjligheten att prova sina vingar på riktigt under deras utbildning, och då i ett arbete som kravställs av något som liknar ett riktigt kundcase. På så sätt utvecklas studenterna snabbare och förbereds bättre för det väntande arbetslivet, säger John Thorburn, VD, R2M AB.

R2M har under många år haft samarbete med flertalet universitet och högskolor i Sverige och genomför två examensarbeten varje år med anknytning till IT-innovation och Integration. Det kan t ex handla om ny teknik, eller nya tekniktillämpningar som kan få stor genomslagskraft i framtiden. Examensarbetet handleds av en senior konsult från R2M som hjälper till att avgränsa uppgiften för att uppnå akademisk höjd och praktisk relevans.

R2M arbetar sedan 1996 med att utveckla och förbättra affärskritiska IT-plattformar, med fokus på integration och öppen innovation. R2M driver IT-förändringsarbete och kommer bäst till sin rätt när leveranstid, kvalitet och förutsägbarhet är viktiga förutsättningar.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Kling
Marknadschef R2M AB
Tel: 0733-709 550
Email: magnus.kling@r2m.seJonas Modling
Projektledare
Tel: 070 41 23 715
Email: modling@kth.seOm R2MIT-bolaget R2Meton AB (R2M) strävar efter att bli det självklara valet vid Sveriges mest affärskritiska integrationsprojekt. Sedan 1996 har R2M arbetat med att utveckla och förvalta affärskritiska IT-plattformar, hela tiden med fokus på integration. Idag driver bolaget IT-förändringsarbete och kommer bäst till sin rätt när leveranstid, kvalitet och förutsägbarhet är viktiga förutsättningar. R2M har en stark tro på öppen innovation som grunden för att utveckla värde.Bland kunderna återfinns en mängd stora och välkända företag och organisationer inom främst offentlig sektor, e-hälsa, bank och försäkring. VD för R2Meton AB är John Thorburn. R2M är ett personalägt företag placerat i Kista utanför Stockholm. För mer information, besök: www.r2m.se