R2M har hjälpt MedMera Bank att modernisera sina transaktionssystem. Utvecklings- och implementationsarbetet slutfördes under januari 2015.

Under 2012 beslutade MedMera Bank att byta ut och modernisera sitt befintliga transaktionssystem med målet att uppnå förbättrad funktionalitet och kostnadseffektivitet. Det nya systemet baserades på Fuse och Apache ServiceMix. Under hösten 2014 tog MedMera Bank beslutet att implementera Enterprise-versionen av Fuse och göra JBoss Fuse till Enterprise Service Bus för hela transaktionssystemet.