R2M har i stark konkurrens vunnit Pensionsmyndighetens upphandling kring att ersätta och implementera en ny integrationsplattform, RedHat Fuse. Parallellt med införandet av Fuse har R2M bistått Pensionsmyndigheten i att sätta upp en ICC-funktion.