R2M implementerar mobil BankID autentisering och signering för Exportkreditnämndens (EKN) kunder. EKNs onlinetjänster används bland annat för att ansöka om exportgarantier och för övervakning av pågående ärenden.

EKN har regeringens uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering genom att försäkra exportföretag och banker mot risken för att inte få betalt i exportaffärer, så att de kan genomföra fler säkra exportaffärer.Då fler företag och banker idag arbetar med mobilen som redskap ställs nya krav på säkerhetslösningar för att få arbetet att fungera. EKNs kunder använder sig utav EKNs onlinetjänst, EKN Online, för att ansöka om exportgarantier och övervaka befintliga ärenden. Då EKN Online kräver certifikatsautentisering för att styrka säkerhetskraven som EKN ställer var det svårt för EKNs kunder att använda BankID, då det kräver autentisering och signering med lokala filer.För att stödja kundens arbete valde EKN att erbjuda mobil BankID. R2M har utvecklat en lösning som är baserad på CGIs MBI-tjänst och syftar till att man kan använda mobiltelefonen istället för att installera program och certifikat på sin dator. Detta innebär att kunden nu kan använda sin mobiltelefon för att tillgodose autentisering och signering mot EKN Online.

– Vår lösning med mobil BankID har gjort det enklare för våra kunder att nyttja tjänsterna online. Allt fler företag och organisationer arbetar med mobilen som redskap, vilket gör att vi på EKN vill erbjuda lösningar som stödjer våra kunders affärer samtidigt som vi behåller de höga säkerhetskrav vi har. Samarbetet med R2M har fungerat alldeles utmärkt med kunniga och erfarna arkitekter och utvecklare på plats hos oss, säger Magnus Du Rietz, IT-chef på EKN.

– Vi är glada att kunna bidra till det papperslösa samhället och kunna erbjuda effektivt verktygsstöd till våra kunder, och våra kunders kunder. Jag tror att elektroniska signaturer och den mobila utvecklingen är förutsättningar för innovation av samhällsnyttiga e-tjänster, säger John Thorburn, VD på R2M.

R2M arbetar sedan 1996 med att utveckla och förbättra affärskritiska IT-plattformar, med fokus på integration och öppen innovation. R2M driver IT-förändringsarbete och kommer bäst till sin rätt när leveranstid, kvalitet och förutsägbarhet är viktiga förutsättningar.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Kling
Marknadschef R2M AB
Tel: 0733-709 550
Email: magnus.kling@r2m.seMagnus Du Rietz
IT-chef EKN
Tel: 08-788 00 24
Email: magnus.du.rietz@ekn.seOm R2MIT-bolaget R2Meton AB (R2M) strävar efter att bli det självklara valet vid Sveriges mest affärskritiska integrationsprojekt. Sedan 1996 har R2M arbetat med att utveckla och förvalta affärskritiska IT-plattformar, hela tiden med fokus på integration. Idag driver bolaget IT-förändringsarbete och kommer bäst till sin rätt när leveranstid, kvalitet och förutsägbarhet är viktiga förutsättningar. R2M har en stark tro på öppen innovation som grunden för att utveckla värde.Bland kunderna återfinns en mängd stora och välkända företag och organisationer inom främst offentlig sektor, e-hälsa, bank och försäkring. VD för R2Meton AB är John Thorburn. R2M är ett personalägt företag placerat i Kista utanför Stockholm. För mer information, besök: www.r2m.se

Om EKN

EKN är en myndighet med uppgift att främja svensk export och svenska företags internationalisering. Det gör vi genom att erbjuda garantier för betalning och finansiering, tillsammans med rådgivning om affärsstruktur och riskhantering. Våra tjänster ger en större säkerhet, ökad konkurrenskraft och fler möjligheter till lyckade exportaffärer.

Vi tar betalt för våra garantier genom premier. Perioder av överskott ska finansiera perioder av underskott. EKN rapporterar till utrikesdepartementet. Ansvarig minister är handelsminister Ewa Björling. De flesta länder har sin egen motsvarighet till EKN; i Danmark heter organisationen Eksport Kredit Fonden och i Finland heter organisationen Finnvera. För mer information, vänligen besök: www.ekn.se