R2M följer sin strategi och växer kraftigt.

R2M fortsätter på det inslagna spåret att växa sin egen konsultkår. Hittills i år har tio konsulter anställts. Även en ekonomiassistent har anställts för att företaget ska kunna växa sin affär med trygghet.

R2M hälsar alla välkomna, både de som redan har hunnit börja arbeta och de som kommer att börja inom kort;