R2M ställer sig bakom TechEq

TechEqs logotyp

Under alla de år som jag har jobbat i IT-branschen  har det varit en bransch med få kvinnor. Vi på R2M ser ut ungefär som de flesta andra IT-företag när det gäller könsfördelning och det är något som vi vill ändra på!

Jag är övertygad om att en arbetsplats fungerar bättre med en större mångfald än vad vi ofta ser inom IT-branschen idag. Jag är också övertygad om att vi, om vi lyfter på och jobbar med frågor runt jämställdhet kommer att bli en bättre arbetsgivare för alla.

Enligt  IT&Telekomkomföretagen så har antalet kvinnor inom IT och Telekom till och med minskat under de senaste 10 åren och är nu drygt 25%. Inom mer tekniska yrken som t ex systemutvecklare är andelen ännu lägre med bara drygt 20%. Den ojämlika bilden börjar tidigt i åldrarna, på KTH är andelen kvinnor på tekniska utbildningar så låg som 15%.

Vad kan då vi som arbetsgivare göra för att påverka detta, både ur ett samhällsperspektiv och inom vårt eget företag? Vi vill lära oss av de bästa i branschen och har därför valt att ställa oss bakom TechEq, ett samarbete mellan IT- och Techbolag som tillsammans hjälps åt för att förändra marknaden.

För att stå bakom TechEq skriver man under på följande överenskommelse:

Vi lovar att aktivt jobba för en jämnare könsfördelning i hela vår organisation, på alla nivåer.

Vi lovar att dela med oss av våra lärdomar till andra företag som jobbar mot samma mål.

Vi lovar att följa upp på våra initiativ och öppet redovisa antalet kvinnor på olika nivåer i organisationen.

Idag är vi 52 konsulter varav 6 är kvinnor. Inom administrationen är vi 10 personer varav 2 är kvinnor. I styrelsen sitter 5 personer varav 1 är kvinna.

Att ställa oss bakom TechEq är ett första steg på vägen att bli mer jämlika. Nu börjar vi sätta mål för vårt arbete det närmaste året och kommer återkomma med uppdateringar från vårt arbete!

Ni kan läsa mer om TechEq på techeq.se

Dela:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin