R2M tecknar avtal med Luftfartsverket (LFV) där R2M har fått förtroende att leverera en ny integrationsplattform. LFV kommer under våren att sätta upp en ny integrationsplattform baserad på Red Hat Fuse med tillhörande uppbyggnad av integrationsförvaltning. Upphandlingen gjordes i form av ett avrop på R2Ms ramavtal med Kammarkollegiet ”Programvaror och Tjänster 2014 – Systemutveckling” där R2M blev det bolag som bäst svarade upp mot LFVs kompetenskrav.