R2M har i dagarna tecknat ramavtal med Inera AB gällande applikationsförvaltning och vidareutveckling av Ineras samhällskritiska e-tjänster för Sveriges medborgare. Inera är ett aktiebolag som ägs gemensamt av alla landsting och regioner. Ägarna har gett bolaget i uppdrag att koordinera landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete och utveckla tjänster till nytta för invånare, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare.