KF-koncernen ger R2M fortsatt förtroende och tecknar ett treårigt ramavtal för leverans av IT-konsulttjänster.
KF är en detaljhandelskoncern med dagligvaruhandel som kärnverksamhet. KF har 3,3 miljoner medlemmar och över 700 butiker runt om i landet.
R2M är ett konsultbolag med fokus på transaktionsintensiva integrationslösningar. R2M ser Integration som nyckeln till flexibelt IT-stöd och vi vänder oss till kunder som vill utnyttja IT som en strategisk resurs.