R2M har efter en offentlig upphandling tecknat ramavtal med Svenska Spel. R2M kan inom ramen för avtalet leverera ett brett utbud av tjänster inom systemutveckling.

Svenska Spel har efter en offentlig upphandling valt att teckna ramavtal med R2M inom området Systemutveckling. Ramavtalet löper i två år med option på ytterligare två år. Till sin hjälp i upphandlingen och med framtida leverans under ramavtalet har R2M ett stort nätverk av partnerföretag som tillsammans kan leverera ett brett utbud av tjänster inom systemutvecklingsområdet.