Den 9e mars släppte Ingemar Nilsson ett Python-bibliotek på GitHub som man kan använda för att enkelt bygga webbappar med Twisted. Twisted är ett event-baserat nätverksprogrammeringsbibliotek, som fungerar på ungefär samma sätt som Node.js, fast i Python.

Biblioteket utvecklades under Ingemar Nilssons tid som konsult på Magine TV och togs fram i samband med utveckling av ett internt övervakningssystem. Biblioteket är släppt med GPL-licens med deras tillstånd. På GitHub ligger även fem nyutvecklade exempelapplikationer för att man enkelt skall kunna komma igång.