Kammarkollegiet

Programvaror och tjänster

I maj 2019 tecknade R2M ramavtal med Kammarkollegiet angående Programvaror och tjänster för Systemutveckling. Ramavtalet har diarienummer: 23.3-5559-17.

Ramavtalet omfattar programvaror och tjänster som används för systemutveckling och systemförvaltning, exempelvis utvecklingsprojekt av kundanpassad programvara, förvaltning av kundanpassad programvara, app-utveckling, API-tjänster, PaaS och programvaror för systemutveckling.

De konsulttjänster som omfattas av ramavtalet är sådana kompetenser som bemannar IT och IT-relaterade projekt eller aktiviteter under ett systems livscykel; från behovsanalys till leverans och förvaltning, inklusive migrering och avveckling. Ramavtalet omfattar inga licenstjänster.

Om avtalet

Avtalsnummer: 23.3-5559-17:00
Giltighetstid: 2019-05-08 till 2021-05-31
Option om förlängning: till 2023-05-31
Avtalet i sin helhet finns på avropa.se

Områden som omfattas

IDE (Integrated Development Environment)

Avlusare

Kompilator

Testprogramvara

Utvecklingsplattform som molntjänst (PaaS, Platform as a Service)

Versionshantering

Configuration Management

Modelleringsverktyg

Utvecklingsramverk

Kontinuerlig integration

Databaser

Kravhanteringsverktyg

Objekt-relationell mappning

Mellanprogramvara

Programvara för meddelandeköer

ESB (Enterprise Service Bus)

Applikationsserver

Webbserver

SOA (Service Oriented Architecture)

Transaktionsmonitor

Informationsreplikering samt verktyg för installationspaketering

Konsulttjänster

Installation och konfiguration

Migrering

Projektledning

Systemadministration

Systemutveckling

Test

Utbildning