PROGRAMVAROR OCH TJÄNSTER 2014

I april 2015 tecknade R2M ramavtal med Kammarkollgiet angående Programvaror och tjänster för Systemutveckling. Ramavtalet har diarienummer: 96-36-2014. Ramavtalet är ett av fyra ramavtalsområden inom Programvaror och tjänster 2014 och omfattar programvaror och tjänster vilka används för systemutveckling och systemförvaltning.

I ramavtalet finns stora möjligheter avseende hur programvaran levereras och installeras då upphandlingen omfattar proprietära programvaror, programvaror med öppen källkodslicens, hårdvaruappliance, appar och molntjänster. Ramavtalet omfattar även tjänster, konsulttjänster och kundunik tjänsteleverans.

OM AVTALET

Avtalsnummer: 96-36-2014:005
Giltighetstid: 2015-04-07 till 2017-04-30
Option om förlängning: till 2019-04-30
Om ni önskar skicka er förfrågan via e-post görs detta till:  kammarkollegiet@r2m.se
Avtalet i sin helhet finns på  avropa.se

OMRÅDEN SOM OMFATTAS

IDE (Integrated Development Environment)

Avlusare

Kompilator

Testprogramvara

Utvecklingsplattform som molntjänst (PaaS, Platform as a Service)

Versionshantering

Configuration Management

Modelleringsverktyg

Utvecklingsramverk

Kontinuerlig integration

Databaser

Kravhanteringsverktyg

Objekt-relationell mappning

Mellanprogramvara

Programvara för meddelandeköer

ESB (Enterprise Service Bus)

Applikationsserver

Webbserver

SOA (Service Oriented Architecture)

Transaktionsmonitor

Informationsreplikering samt verktyg för installationspaketering

KONSULTTJÄNSTER

Installation och konfiguration

Licensrådgivning

Migrering

Projektledning

Systemadministration

Systemutveckling

Test

Utbildning

TAKPRISER

Kompetensnivå 3: 900 kr

Kompetensnivå 4: 796 kr

Kompetensnivå 5: 1500 kr