Namnskyltar från konferensen

I lördags åkte jag till Malmö för att delta i konferensen ada_conf, en IT-konferens med tekniskt fokus öppen bara för kvinnor och transpersoner. Förutom att ta del av det tekniska kunnande som både föreläsare och övriga deltagare bidrog med var jag också nyfiken på att se hur den typen av separatistiskt evenemang skulle skilja sig från de mixade.

Konferensen var hastigt uppstyrd och betecknades som en beta-version av arrangörerna från Foo Café. Den var därför relativt liten både i antal programpunkter och deltagarantal men de föreläsningar och workshops som hölls var en väl avvägd blandning av inspirerande översikter blandat med tekniska sessioner. Det som tyvärr saknades var en teknisk spets på en lite mer avancerad nivå. För nybörjare var det däremot ett utmärkt arrangemang med välkomnande atmosfär och flera workshops som inte förutsatte några förkunskaper. En glad nyhet är att planer redan finns på att upprepa konferensen i Stockholm till våren och med längre planeringstid kan det bli riktigt bra!

Foo Cafés uttalade mål är att skapa en miljö där tekniskt intresserade känner sig hemma och bekväma. Något som märktes tydligt under konferensen. Säljkostymer lyste med sin frånvaro till förmån för personliga uttryck i klädstilar och möjlighet att gräva ner sig i gemensamma intressen för tekniska utmaningar. Några bolag hade representanter på plats med det uttalade intresset att rekrytera men det sköttes mycket snyggt genom att bidra till det innehållsmässiga i programmet och ge möjlighet att träffa representanter som själva jobbade i den efterfrågade rollen och inte som rekryterare. Avslappnat och skönt för en yrkesgrupp som på gott och ont får många förfrågningar från mer eller mindre seriösa rekryteringsfirmor.

Ett annat uttalat syfte för just denna separatistiska konferens var att fokusera på teknik och uttryckligen utestänga programpunkter med syfte att diskutera kvinnors villkor och situation på IT-marknaden. Ett strålande beslut för att motverka en tendens där ansvaret för att locka fler kvinnor och förbättra villkoren av någon konstig anledning gärna hamnar på just oss. I värsta fall riskerar det till och med att konkurrera med möjligheten till teknisk kompetensutveckling.

Key note talare

Laura Kalbag framför ett bildspel
Öppningstalet hölls av Laura Kalbag från ind.ie och avhandlade det inte särskilt nya men alltid viktiga ämnet tillgänglighet. Laura pratade om ämnet utifrån ett inkluderingsperspektiv vilket ännu tydligare klargör varför det är så viktigt för en positiv och demokratisk samhällsutveckling. Förutom många konkreta tips för att bygga tillgängliga webbsidor lyfte hon några viktiga vinklar av frågan kring tillgänglighet, t.ex. att it-branschens heterogenitet är en begränsning för att bygga inkluderande system vilket är en anledning att team med blandade erfarenheter är en stor tillgång, att synen på användare som annorlunda och “dumma” är skadlig och att tillgänglighet inte bara handlar om att göra webbsidor kompatibla med hjälpverktyg utan att tydlighet, struktur och att undvika överraskningar i sidorna är lika viktiga för att göra dem tillgängliga för så många som möjligt. Begreppet “colonial design” betecknar den viktiga principen att inte anta vad andra behöver av en design utan att fråga och undersöka vad den tänkta målgruppen faktiskt tycker själva.

Laura avslutade med att presentera ett “ethical design manifesto” som menar att etisk design respekterar både mänskliga rättigheter, mänsklig ansträngning och mänskliga upplevelser.

Experimental design

Nästa föreläsning jag lyssnade på handlade om att designa upplevelser för fysiska miljöer med hjälp av teknik. Clara Leivas berättade om sina tidigare och pågående projekt som kombinerade teknik och konst för att skapa känslomässiga upplevelser för människor. Hon menade själv att det hon strävar efter är att “använda teknik för att skapa magi”. Ganska långt från mitt dagliga arbete med att bygga administrativa system på en myndighet var det roligt och inspirerande att få några exempel på vad teknik också kan vara. Till skillnad från dessa mer praktiska system som vill överraska så lite som möjligt var en av Claras huvudpoänger att det är just överraskningsmomentet som bidrar till att skapa känslan av magi.

Cypher

Louise Söderström talar framför ett bildspel
Mer tekniskt detaljerat blev det när Louise Söderström från neo4j presenterade det programspråk för grafdatabaser hon är med och utvecklar. Med hjälp av ett praktiskt exempel där detta språk och GraphDB använts för att undersöka en stor mängd läckt material “The Paradise Papers” och med jämförelser med relationsdatabaser och SQL klargjordes lite kring vad som är nytt och i vilka sammanhang det kan vara användbart att använda just grafdatabaser.

Configuration file hacks

Efter lunch fortsatte jag in på det mer tekniska spåret och deltog i en workshop där deltagarna välkomnades att tipsa och utbyta “configuration hacks” med varandra. Dvs olika sätt att konfigurera sin egen arbetsmaskin för att jobba bättre och mer effektivt. Mer förberedda deltagare (mig själv inkluderad) hade kunnat göra workshopen än mer givande men några tips om plugin och tankar kring att överföra konfigurationer mellan olika maskiner fick jag med mig.

GIT-workshop

Eftersom nivån angetts till intermediate i programmet blev jag lite besviken över att denna workshop om Git visade sig vara väldigt grundläggande. Men Ester Daniel Ytterbrink från Foo Café som fick hoppa in som ersättare för personen från Github som ställt in med kort varsel gjorde ett bra jobb för att jonglera en väldigt blandad deltagargrupp och petade in några mer avancerade tips som var användbara även för oss som hade koll på grunderna redan.

Mer läsning finns på konferensens hemsida och i en artikel i ETC Malmö.