Reflektioner över en annorlunda vår

Nu närmar sig semestertider och vi börjar lägga våren till handlingarna. Det har varit en väldigt omvälvande tid för de allra flesta av oss. Många har haft det jobbigt med sorg och oro, men vi har också lärt oss mycket om hur vi fungerar tillsammans och vi kommer nog alla att komma ut ur den här perioden både förändrade och stärkta.

När jag lämnade Stockholm för den årliga sportlovsresan till fjällen var allt fortfarande som vanligt. Under veckan började man höra om smittan i Italien och Österrike och vi hade vårt första telefonmöte med ledningsgruppen kring hur vi skulle hantera den uppkomna situationen. Ett par veckor senare började vi förstå omfattningen av pandemin och vi gick in i ett väldigt intensivt skede. 

Den 12e mars stängde vi ner kontoret och rekommenderade hemarbete för alla anställda. Under den veckanbörjade vi också med två dagliga stand-ups för ledningsgruppen, styrelsemöten varje vecka och kommunikation till alla anställda om läget två gånger i veckan. Vi la ner det mesta av vår tid på att förstå hur våra kunder påverkades av den uppkomna situationen, hur vi som organisation skulle hantera detoch hur olika statliga stöd till drabbade företag fungerade.Vi försökte hålla en aktiv dialog med kunder och anställda parallellt och det allra mesta präglades då av osäkerhet om framtiden.Det var otroligt intensivt med långa dagar och många snabba beslut.

Redan någon vecka senare började vi få indikationerom neddragningar hos några av våra kunder, men de analyser av marknaden som vi tog del av visade trots allt bara på en ganska liten nedgång, ca 5% under 2020. Jag tror att det då var få som förstod hur mycket det här faktiskt skulle påverka oss.

I början av april satte vi efter djupa diskussioner en första plan för att gå från en expansiv strategi som fungerar på en växande marknad till att ställa om för att få uthållighet på en mer osäker marknad. Det började då bli tydligt för alla att vi stod inför en väldigt kraftig nedgång på marknaden. Flera av våra kunder i privat sektor drog ner kraftigt på nyinvesteringar och analytiker pratade om en nedgång på 10-15% både i BNP och IT-budgetar. 

Vi organiserade om arbetet ganska ordentligt bland alla som inte jobbar som konsulter. Vi flyttade försäljningsfokus från en renodlad säljorganisation till konsultchefer och ramavtalsansvariga, en av våra konsultchefer gick ut i konsultuppdragochvi flyttadeom tid från rekrytering till försäljning och ledarskap. På konsultsidan var vi tyvärr tvungna att avsluta ett par provanställningar.

Parallellt med detta fokuserade våra konsulterall sin tid på att hjälpa våra kunder framåt.På R2M träffas vi normalt sett ofta, vi har gemensamma frukostar, AWn, kompetensdagar, spelkvällar, etc. I och med att vi inte har kunnat ha det på samma sätt den här våren så har vi försökt lägga fokus på att ses digitalt istället. Vi har ordnat digitala AWn, vi fikar tillsammans över video och har även haft ett antal digitala informationsmöten och kompetensdragningar. Det har varit tydligt under våren att man som person eller organisation inte klarar av att vara i krishanteringsläge så länge. Efter ett par månader börjar en normalitet infinna sig och man lär sig leva med hemarbete och digital kommunikation. Det märks även hos våra kunder där vi ser att de börjar diskutera mer framåtlutat igen och idéer om nya projekt börjar synas. Vi ser även att kunderna har lärt sig att ta in nya konsulter helt digitalt i allt större utsträckning, något som ju skapar förutsättningar för att hålla igång arbetet trots de restriktioner vi har kvar i samhället.

När jag tittar tillbaka på den här våren blir jag väldigt stolt över hur vi som organisation har gått ihop och jobbat fokuserat för att först förstå och sedan hantera den situation vi har hamnat i. På ett individuellt plan tror jag att det har varit utvecklande för många, ett antal personer har fått prova på nya arbetsuppgifter och lärt sig en massa nya saker. Vi har haft en del tuffa perioder, men samtidigt har vi varit duktiga på att tillsammans fira de framgångar som vi faktiskt har haft. Vi har bibehållit närheten i organisationen och vi har hela tiden försökt vara transparenta och ärliga med situationen. Vi har också lärt oss mycket om hur man kan dela med sig av information och ha värdeskapande diskussioner utan att träffas fysiskt. Jag tror att det kommer att kunna bidra en hel del till att bli bibehålla vårt snabba och smarta arbetssätt i en värld som kommer att vara annorlunda.

Print

Dela:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Relaterade inlägg ↓

2018 ritat med ljus
Malin Molin Hamrebjörk

Årsresumé 2018

Året börjar närma sig sitt slut och det känns som ett ypperligt tillfälle att summera

Lämna en kommentar