R2M expanderar sin verksamhet genom att anställa 7 stycken nya konsulter inom systemutveckling, direkt efter sommaren. Efterfrågan på R2Ms tjänster har ökat markant under första delen av året, och John Thorburn, VD för R2M ser fram emot en gynnsam höst 2014.

Expansionsplanerna för året är fortsatt stora hos IT-konsultbolaget R2M. I våras tillträdde John Thorburn som ny VD för R2M och satte då planen att bolaget skulle öka sin omsättning från 60 till 70 miljoner kronor. Första halvåret 2014 har gått enligt plan.Bolaget anställer nu flertalet personer för att kunna öka sin leveranskapacitet inom affärskritisk integration. Totalt har 7 personer anställs nu direkt efter sommaren, cirka 10 konsulter ska anställas totalt under året.R2M har under de senaste månaderna vunnit stora uppdrag hos bl a Pensionsmyndigheten samt ökat sitt partnerskap med RedHat. För att kunna fortsätta expansionen och leverera lösningar av högsta klass utökas nu personalstyrkan avsevärt.

De sju konsulter som nu efter sommaren börjar på R2M är både juniora och seniora konsulter inom systemutveckling – med fokus på Java och .Net samt konsulter inom projektledning. Dessutom ökas personalstyrkan inom sälj och marknad.

– Vi ser en stor efterfrågan på kompetens och lösningar inom integrationsområdet på den svenska marknaden. IT blir i allt större utsträckning en strategisk investering för våra kunder, där Pensionsmyndigheten är ett bra exempel. Behovet av att integrera system och applikationer för att kunna komma ut med nya tjänster på marknaden ökar ständigt och vårt samarbete med RedHat gör att vi kan hålla jämna steg med denna efterfrågan, säger John Thorburn, VD för R2Meton AB.

R2M arbetar sedan 1996 med att utveckla och förbättra affärskritiska IT-plattformar, med fokus på integration och öppen innovation. R2M driver IT-förändringsarbete och kommer bäst till sin rätt när leveranstid, kvalitet och förutsägbarhet är viktiga förutsättningar.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Kling
vice VD R2M AB
Tel: 0733-709 550
Email: magnus.kling@r2m.se

Om R2M

IT-bolaget R2Meton AB (R2M) strävar efter att bli det självklara valet vid Sveriges mest affärskritiska integrationsprojekt. Sedan 1996 har R2M arbetat med att utveckla och förvalta affärskritiska IT-plattformar, hela tiden med fokus på integration. Idag driver bolaget IT-förändringsarbete och kommer bäst till sin rätt när leveranstid, kvalitet och förutsägbarhet är viktiga förutsättningar. R2M har en stark tro på öppen innovation som grunden för att utveckla värde.

Bland kunderna återfinns en mängd stora och välkända företag och organisationer inom främst offentlig sektor, e-hälsa, bank och försäkring. VD för R2Meton AB är John Thorburn. R2M är ett personalägt företag placerat i Kista utanför Stockholm. För mer information, besök: www.r2m.se