Samarbete med aRway skapar bro mellan verksamhet och IT

Bild med texten R2M + aRway

Nu knyter vi samman vår kompetens inom IT med företaget aRways kompetens inom verksamhetsutveckling. Ett samarbete som vi tror kommer att öppna många nya dörrar för båda parter och bidra till optimala lösningar för våra kunder. 

I samband med ett projekt på SKB kom vi i kontakt med företaget aRway och insåg snart att vi skulle kunna ha stor nytta av varandras kompetenser. aRway arbetar med verksamhetsutveckling på ett övergripande plan och hjälper företag med bland annat kartläggning av behov och formulering av kravspecar. Detta i kombination med vår kompetens inom lösningsarkitektur tror vi kommer att möjliggöra många nya affärer samt ännu bättre lösningar för våra kunder.

Insyn i kravprocessen

”I många projekt kommer vi in ganska sent i utvecklingsprocessen då lösningen redan är bestämd. Detta kan göra att förutsättningarna inte blir optimala. Med aRways hjälp får vi möjlighet att komma in tidigare i processen och ta del av verksamhetens olika krav och målbilder istället för att bara få en kravspec i handen”, säger R2Ms marknads- och försäljningschef Anders Anderberg.  

Gemensam arbetsmodell

I augusti genomfördes en workshop med deltagare från båda företagen där vi tittade på hur en gemensam utvecklingsprocess skulle kunna se ut. Vi tog fram en arbetsmodell som beskriver hur arbetet ska genomföras. Under arbetsgången i projekten är aRway är ansvariga för verksamhetsanalys, kravställning och verksamhetsarkitektur och R2M är ansvariga för lösningsarkitektur och teknisk implementering. Bägge parter deltar därefter i validering av lösningen för att säkerställa att verksamhetskraven uppfyllts. 

Tillsammans är vi starkare

Baserat på processmodellen som togs fram under workshopen har vi suttit tillsammans med ett skarpt kundcase på SKB. ”Det har varit en jättebra ledstång att följa denna process – den fungerar verkligen! Nu ser jag fram emot att vi gemensamt ska omsätta processen i fler skarpa case och att vi ska bygga ett förtroende för varandras kompetenser och ett gemensamt arbetssätt” säger Patrik Hallén, vd på aRway. ”Det är riktigt roligt att jobba med R2M. Tillsammans är vi ett bra team med ett positivt givande och tagande där det finns en öppenhet och glädje i att lära av varandras områden. Tillsammans gör vi bättre saker än var och en för sig.”

Dela:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Fler nyheter ↓