Samspelta team – en förutsättning för effektiv implementation

Vi har plockat det bästa ur modern metodik och skapat vårt eget ramverk för effektiv systemutveckling; AIM (Analyse, Implement, Maintain). AIM täcker hela processen från analys till genomförande och förvaltning. Här tittar vi lite närmare på hur vi jobbar inom Implement.

I ett tidigare blogginlägg pratade vi om hur våra kunder snabbt och effektivt kan utvärdera nya idéer och lösningar utan en flera veckor lång och resurskrävande förstudie. Det är vad vi kallar Analyse i vår arbetsmodell AIM. Med underlaget från analysfasen i handen går vi sedan vidare till Implement där vi väljer ut den bästa metoden för att realisera lösningen. Analyse och Implement går hand i hand och bidrar till ett lyckat uppdrag med alla mål uppfyllda.

Effektiva projekt redan från dag ett

För att skapa en effektiv implementering har vi tydliga rutiner för ansvarsfördelning och samverkan och arbetar agilt i alla led. Kunden hänger hela tiden med på resan och hålls uppdaterad om vad som sker. Men agila metoder och rutiner i all ära, vår främsta styrka och det som ger störst drivkraft till projekten är våra fantastiska team. Efter varje projekts behov anpassar vi teamens sammansättning efter de unika kompetenser och erfarenheter som krävs. Då teammedlemmarna oftast känner varandra väl och har stor vana vid att arbeta tillsammans, skapas effektivitet i projekten redan från dag ett.

Ett bra exempel på ett projekt där vi på mycket kort tid implementerat en ny lösning är vårt uppdrag för fordonsgrossisten KG Knutsson.

Framgångsfaktorer för lyckad implementation:

  • Gediget underlag från förstudie/analys.
  • Väl sammansatta team med rätt kompetenser och erfarenheter för det aktuella projektet.
  • Samspelta team som har vana av att jobba ihop och är effektiva från första dagen.
  • Agil metodik anpassat efter projektet. Exempelvis Scrum eller Kanban.
  • Snabbt fokus på värdeskapande genom användande av befintlig modell för CI/CD och DevOps.
  • Teknikval anpassade för att ge största möjliga nytta.

Dela:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Relaterade inlägg ↓

Björn Naeslund

Kontinuitet och personliga relationer – A och O för effektiv förvaltning

Vi har plockat det bästa ur modern metodik och utvecklat vårt eget ramverk för effektiv systemutveckling; AIM (Analyse, Implement, Maintain). AIM täcker hela processen från analys till genomförande och förvaltning. I tidigare publicerade blogginlägg har vi kikat på Analyse och Implement. Nu har turen kommit till Maintain.

Lämna en kommentar