R2M ställer sig bakom TechEq

Under alla de år som jag har jobbat i IT-branschen  har det varit en bransch med få kvinnor. Vi på R2M ser ut ungefär som de flesta andra IT-företag när det gäller könsfördelning och det är något som vi vill ändra på! Jag är övertygad om att en arbetsplats fungerar bättre med en större mångfald

Läs mer
Namnskyltar från konferensen

Reflektioner från separatistisk IT-konferens i Malmö

I lördags åkte jag till Malmö för att delta i konferensen ada_conf, en IT-konferens med tekniskt fokus öppen bara för kvinnor och transpersoner. Förutom att ta del av det tekniska kunnande som både föreläsare och övriga deltagare bidrog med var jag också nyfiken på att se hur den typen av separatistiskt evenemang skulle skilja sig

Läs mer