R2M vinner ramavtalsupphandling med SKL Kommentus

R2M är en av de åtta leverantörer som  kommer teckna ramavtal med SKL Kommentus för IT-konsulttjänster. R2M kommer, efter att ha fått högsta möjliga utvärderingspoäng, nu att teckna ramavtal med SKL Kommentus för IT-konsulttjänster. Ramavtalet ger möjlighet att leverera både konsulter och åtaganden inom en mängd olika kompetensområden från verksamhetsutveckling och strategi till arkitektur, systemutveckling

Läs mer