Pressmeddelande Carsmart-projektet!

R2M påbörjade under 2016 ett nyutvecklingsprojekt tillsammans med Carsmart, en del av KGK, där uppdraget var att utveckla ett system för mer effektiv och samlad fordonshantering. R2M har haft ett team på plats bestående av Fredrik Lindberg som systemarkitekt, Joakim Anell, Ingemar Nilsson och Simon Olander som utvecklare samt David Abramovicz som projektledare. Vid uppstarten

Läs mer

Vad innebär Facebooks nya licensering av React?

Under veckan kommer Facebook släppa nya React 16. Den stora nyheten i React 16 är en komplett omskrivning av kärnan i React vilken går under namnet ‘Fiber’. I nuvarande version måste React arbeta klart med en uppgift innan den kan rendera en frame men i och med Fiber ändras sättet React renderar applikationen vilket möjliggör

Läs mer