Etikett: hållbarhet

Magnus Kling, VD på R2M
Louise Edvardsson

Tillsammans skapar vi ett fossilfritt Sverige

För att nå riksdagens mål om ett klimatneutralt samhälle år 2045 krävs en transformation av hela samhället och många tekniksprång måste genomföras på kort tid. En stor del av det praktiska arbetet för att nå målet ligger hos näringslivet. Fossilfritt Sverige har därför tagit initiativ till att olika branscher nu tar fram sina egna färdplaner för hur respektive bransch ska bli fossilfri med stärkt konkurrenskraft som följd. Som ett av totalt 33 företag inom digitaliseringsbranschen har vi skrivit under digitaliseringskonsulternas färdplan för hur digitala och transformativa lösningar kan påskyndautvecklingen mot fossilfrihet. Digitala lösningar har mycket stor potential att möjliggöra minskningar av