Etikett: techeq

Louise Edvardsson

R2M ställer sig bakom TechEq

Under alla de år som jag har jobbat i IT-branschen  har det varit en bransch med få kvinnor. Vi på R2M ser ut ungefär som de flesta andra IT-företag när det gäller könsfördelning och det är något som vi vill ändra på! Jag är övertygad om att en arbetsplats fungerar bättre med en större mångfald än vad vi ofta ser inom IT-branschen idag. Jag är också övertygad om att vi, om vi lyfter på och jobbar med frågor runt jämställdhet kommer att bli en bättre arbetsgivare för alla. Enligt  IT&Telekomkomföretagen så har antalet kvinnor inom IT och Telekom till och