Team .Net växer med 40% 2013. Senaste nyförvärvet är .Net-arkitekten Henrik Tillman.
Henrik kommer tidigare från Heads där han bland annat har arbetat med utveckling och införande av kassasystem. Henrik har lång och gedigen erfarenhet av prestandakrävande back-end-utveckling inom .NET och kommer främst att arbeta som arkitekt och team lead.
R2M ser en fortsatt stark efterfrågan på integrationskompetens inom .Net-området och fortsätter därför den tillväxtresa inom området som har pågått under de tre senaste åren.