Tillgängligt kursprogram för KTH

Tillgängliga webbsidor som kan förstås och användas av personer med olika former av funktionsvariationer är viktigt för inkludering i samhället. Vårt team på KTH har nyligen avslutat sitt arbete med att tillgänglighetsanpassa KTHs kurs- och programkatalog.

För fyra år sedan kom ett EU-direktiv om tillgänglighet på offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. I Sverige började en lag om tillgänglighet för digital offentlig service gälla från och med 2019. Lagen innebär i korthet att informationen som presenteras på offentliga webbsidor ska vara tillgänglighetsanpassad för den breda variation som finns bland människors förmågor.

Modern och tillgänglig katalog

För en tid sedan fick vi uppdraget att utveckla och tillgänglighetsanpassa KTHs kurs- och programkatalog. Projektet utfördes i nära samarbete med KTH, och var en del av det löpande förvaltnings- och vidareutvecklingsarbete vi utför för KTH. Då KTHs kurskatalog redan var en befintlig webbplats gällde lagkravet först från den 23 september 2020. Vårt team hos KTH utvecklade en modernare och mer tillgänglig version av kurskatalogen som lanserades innan lagkravet började gälla. ”Att göra information tillgänglig för alla människor är ett jätteviktigt jobb och vi är tacksamma över att få möjligheten att vara med och bidra”, säger Mia Savela, en av utvecklarna i teamet på KTH.

Skärmläsare hjälper personer med synnedsättning

Ett exempel på anpassningarna som utförts är att informationen nu är tillgänglig även för personer som inte kan använda ögonen för att läsa innehållet. Detta genom att teamet har tillfört information som ger skärmläsare (program som läser upp informationen på sidan) bättre möjligheter att beskriva strukturen på sidorna och webbplatsen och därigenom göra dem mer lättillgängliga. En synnedsatt person måste exempelvis få hjälp med att förstå vilka texter på webbsidan som är klickbara länkar, och få en överblick över sidans innehåll utan att behöva lyssna på uppläsning av varje ord på sidan.

Format och semantik viktigt för förståelsen

En av de mest grundläggande sakerna för att göra webbsidor mer tillgängliga är att se till att all information är uppmärkt enligt de regler som gäller för det format som används. Teamet tog hjälp av olika tjänster, som automatiskt analyserade de olika sidorna och rapporterade brott mot de formella reglerna. Det är också viktigt att de texter som märks upp är rätt kategoriserade. En rubrik ska vara uppmärkt som just en rubrik och inte bara som vanlig brödtext . Att uppmärkningen är semantiskt korrekt är särskilt viktigt för den som använder en skärmläsare för att ta del av sidans innehåll. En person som ser kan använda sig av det visuella för att förstå vad som är rubriker, vad som är listor, tabeller och så vidare. Skärmläsaren måste med hjälp av uppmärkningen kunna göra en motsvarande tolkning och utifrån det berätta för användaren att det här är en sidrubrik samt vilken text den innehåller.

Tydlig informationsstruktur förenklar

Tillgänglighet handlar också om hur informationen presenteras, att man som användare förstår hur den är uppbyggd och att sidornas struktur harmonierar med övriga delar av webbplatsen. Teamet gjorde därför ganska många anpassningar för att katalogen både visuellt och strukturellt skulle likna resten av KTH.se.

KTHs nya kurs- och programkatalog

Här är en bra startpunkt för att botanisera bland KTHs kursutbud i dess nya tillgänglighetsanpassade form: https://www.kth.se/student/kurser/

Dela:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin