Tillsammans skapar vi ett fossilfritt Sverige

Magnus Kling, VD på R2M

För att nå riksdagens mål om ett klimatneutralt samhälle år 2045 krävs en transformation av hela samhället och många tekniksprång måste genomföras på kort tid. En stor del av det praktiska arbetet för att nå målet ligger hos näringslivet. Fossilfritt Sverige har därför tagit initiativ till att olika branscher nu tar fram sina egna färdplaner för hur respektive bransch ska bli fossilfri med stärkt konkurrenskraft som följd. Som ett av totalt 33 företag inom digitaliseringsbranschen har vi skrivit under digitaliseringskonsulternas färdplan för hur digitala och transformativa lösningar kan påskyndautvecklingen mot fossilfrihet.

Digitala lösningar har mycket stor potential att möjliggöra minskningar av de globala utsläppen av växthusgaser. Studier som fokuserar på optimering av nuvarande system visar att digitala lösningar kan bidra till en cirka 20-procentig minskning av de globala utsläppen. Möjligheten till utsläppsminskningar är dock betydligt större om vi även inkluderar digitaliseringens transformativa effekt som kan bidra till att fylla samhällets behov på helt nya sätt.

Att dessutom accelerera resan mot en fossilfri digital infrastruktur är ett självklart fokus för branschen. Genom att ta en proaktiv roll och vägleda kunderna till rätt infrastrukturinvesteringar kan branschen bidra till att utsläppen från den underliggande infrastrukturen som digitaliseringen kräver fortsätter att minska. Målsättningen är nollutsläpp från dessa senast år 2045 med ambitionen att nå dit redan 2030. Detta samtidigt som vi genomgår en allt snabbare digitalisering av alla sektorer i samhället

Att delta i digitaliseringskonsulternas färdplan för ett fossilfritt Sverige, är en viktig och självklar del av vårt hållbarhetsarbete på R2M. Tillsammans kan vi bidra till att globalt hållbara och fossilfria lösningar utvecklas och implementeras.

Dela:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin