Vägen till en jämställd IT-bransch

kvinna och man sitter och pratar

IT-branschen i Sverige är ojämställd. Över 80 % av alla som läser Datateknik på KTH är män och i branschen som helhet är bara omkring 30 % kvinnor. Det finns dessutom ett antal studier som visar att kvinnors kompetens blir ifrågasatt och att mansdominansen skapar en machokultur. Samtidigt är behovet av systemutvecklare växande och det spås att bli en allt större brist framöver. Vi som jobbar i branschen måste gemensamt hitta vägar att påverka detta!

Vad kan vi som ett enskilt konsultbolag göra? Som jag ser det kan vi visa att det går att göra intressanta karriärer inom IT och att vi ger alla samma möjligheter att utvecklas. Vi kan våga satsa på att anställa unga kvinnor och säkerställa att vi är ett företag där alla ges samma chanser att utvecklas i sina roller och in i nya roller. Jag tycker att vi har lyckats bra med detta under de senaste åren! Vi kan också dela med oss av våra erfarenheter och lära av varandra, något som vi gör inom TechEq (http://techeq.se). 

Jämställda företag presterar bättre

Varför är det här viktigt då? Förutom det grundläggande att det är viktigt att ge alla samma möjligheter så finns det en mängd forskning som tyder på att jämställda företag presterar bättre. Bland annat har Peterson Institute for International Economics gjort en studie med data från närmare 22.000 företag i 91 länder som visar att företag med kvinnor i ledande positioner har högre vinster än de som helt saknade kvinnliga toppchefer (https://www.piie.com/publications/working-papers/gender-diversity-profitable-evidence-global-survey). De hänvisar till att det kan bero på att man med fler kvinnor i ledande positioner minskar diskriminering generellt på bolaget, men även att det ger fler perspektiv. Jag tror också att vi med fler kvinnor både i konsultroller och i ledande positioner på företaget blir bättre förebilder och därmed kan locka fler unga kvinnor att studera IT framöver, något som behövs för att på sikt förändra jämställdheten i IT-branschen.

Pågående arbete för en jämställd organisation

Både i ledningsgrupp och styrelse har vi de senaste åren gått från att ha 80 % män till en helt jämn könsfördelning. Hos våra anställda är dock bara cirka 22 % kvinnor. Det finns mycket kvar att göra i vårt arbete, men jag kan redan nu se att arbetet i ledningsgrupp och styrelse har blivit mer inkluderande. Vi har blivit bättre på att lyssna in åsikter från alla parter och se fler dimensioner av de frågor vi diskuterar. Vi är inte där vi vill vara än, men vi har byggt en bra grund för att fortsätta att bygga en mer jämställd organisation!

Dela:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Relaterade inlägg ↓

2018 ritat med ljus
Malin Molin Hamrebjörk

Årsresumé 2018

Året börjar närma sig sitt slut och det känns som ett ypperligt tillfälle att summera

Lämna en kommentar